Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Een jaar vol uitdagingen

Interview met Christian en Fillip , Project Controllers in de Business Unit constructie bovengrondse leidingen

Een jaar geleden begonnen Christian en Fillip tegelijkertijd met hun werk als Project Controllers bij EQOS Energie. In deze periode hebben ze al veel meegemaakt, met name de integratie van Bilfinger FRB in EQOS Energie. Ze hebben het hele afgelopen jaar hard gewerkt om de vruchten van hun inspanningen te plukken.

Toen je bij EQOS Energie begon, heb je niet alleen het hele FRB integratieproces meegemaakt, maar ook intensief begeleid. Waren er bijzondere uitdagingen?

Christian: In het begin waren er zeker meerdere. Omdat we beiden nieuw waren bij EQOS Energie, kenden we de structuren en processen van beide bedrijven niet. De grote uitdaging was dan ook om zich in korte tijd in twee bedrijven in te leven, hun respectievelijke troeven te bundelen en alle projecten uniform te evalueren. Hoewel we met tijdsdruk te maken kregen voor de uitvoering en succesvolle realisatie van Bilfinger FRB, hebben we de vrije hand gekregen in de realisatie van onze taken. Ik heb dit als zeer positief ervaren voor dit proces.

Fillip: In het begin werkten we letterlijk in twee werelden, bij EQOS Energie en Bilfinger FRB. Enerzijds waren er twee verschillende IT-systemen en anderzijds twee verschillende projectevaluatiesets. Daarom was het onze taak om de FRB-wereld te integreren in die van EQOS Energie. Dat maakte het spannend van bij de start, want we waren direct volledig betrokken bij de migratie. Het feit dat we samen zijn begonnen bij EQOS Energie was een duidelijk voordeel. Daardoor stonden we voor dezelfde uitdagingen en konden we elkaar perfect aanvullen.

Nu het systeem met succes is omgezet- hoe kunnen we ons je taken als Project Controller voorstellen?

Fillip: In principe analyseren we alle bouwprojecten van de Business Unit constructie bovengrondse leidingen op het niveau van kosten en baten. Dit omvat ook maandelijkse projectevaluatievergaderingen met de verantwoordelijke projectmanagers. Samen bepalen we de overige behoeften tot het einde van de bouw. Het evaluatieproces bestaat uit twee stappen: Allereerst wordt een validatie van de feitelijke situatie uitgevoerd op basis van de tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden. Vervolgens zullen de resterende bouwwerkzaamheden worden onderzocht en zal een volledige, diepgaande analyse van de projecten worden uitgevoerd, met het oog op de ontwikkeling van de brutomarge. We bereiden de maandelijkse rapportering van de hele Business Unit voor en rapporteren rechtstreeks aan het management.

Christian: We hebben veel bereikt op het gebied van de integratie van bedrijf en systemen en hebben de basis gelegd voor ons huidige werk. We hebben goede structuren gecreëerd en processen geoptimaliseerd – maar dit is niet iets wat al is voltooid. We zijn nog steeds bezig om onszelf en de processen te verbeteren, zodat de kwaliteit van de evaluaties steeds beter wordt en de projectmanagers verder kunnen worden ontlast. In het algemeen beheersen we nu reeds een groot scala aan taken. Het belangrijkste doel is om de huidige status van individuele bouwprojecten te beoordelen; ieder van ons beheert zijn eigen profit centers, zodat we samen de hele Business Unit bestrijken. We begeleiden een project gedurende bijna de gehele levenscyclus – van kort voor het indienen van een offerte tot het einde blijven we monitoren. Tijdens de gehele levensduur van het project deze ontwikkeling te mogen observeren vormt een interessant onderdeel van ons werk. Omdat we alles zelf organiseren en timen, is het voor ons erg belangrijk om gestructureerd te werken en het overzicht te bewaren. Omdat we bij bijna alle commerciële aspecten betrokken zijn, vormen we de commerciële interface voor alle operatieve collega’s.

We zijn trots op wat we hebben bereikt

Hoe voel je je na het eerste jaar bij EQOS Energie?

Fillip: De integratie was voor ons en voor veel van de betrokkenen in het begin onbekend terrein en we waren vaak op onszelf aangewezen. Zo zijn we zelf tot mogelijke oplossingen gekomen. De nadruk lag op het waarborgen van hoge kwaliteit in de korte tijd die beschikbaar is. Het begin was erg spannend, maar uiteindelijk is het het resultaat dat telt en daar hebben we naartoe gewerkt. We kijken positief naar de toekomst en zijn blij met het nieuwe ontwikkelingspotentieel.

Christian: Hoewel de werkdruk hoog is – wat niets ongewoons is aan controlling – hebben we ons goed geïntegreerd en hebben we veel ondersteuning gekregen binnen Corporate Controlling. Het werk met de collega’s is erg leuk, de teamgeest is geweldig. Onze taken zijn van een hoog niveau. Naast het projectwerk werden er in de loop van het jaar echter steeds meer verantwoordelijkheden en taken toegevoegd, waardoor alles uiteindelijk in één groot geheel samenkwam.

Hoe verloopt jullie samenwerking? Leren jullie van en met elkaar?

Fillip: Onze verantwoordelijkheden zijn duidelijk gedefinieerd door de indeling in profit centers, maar de taken zelf zijn congruent. We werken onder andere met dezelfde tools, coördineren met elkaar in geval van nieuwe elementen en wisselen ideeën uit. Er is geen keurslijf, maar voldoende ruimte voor optimalisatie en nieuwe ideeën. Dit creëert synergie-effecten tussen ons en vormt een vruchtbare basis voor een goede samenwerking.

Christian: We hechten veel belang aan kwaliteit – wat we doen, doen we op een verstandige manier. Vooral omdat we deze kwaliteitseisen aan onszelf stellen, maar ook omdat we de verantwoordelijkheid voor de resultaten moeten delen. Daarom praten we veel en vaak met de projectmanagers om alle informatie op een transparante manier beschikbaar te hebben.

Achteraf gezien, welke raad had je jezelf kunnen geven voordat je bij EQOS begon?

Christian: Je hebt uithoudingsvermogen nodig in het begin, want de eerste maanden zijn erg stressvol en veeleisend door de overvloed aan systemen en veranderingen. Er valt veel te leren, maar als je eenmaal binnen bent, geïntegreerd en je collega’s kent, is alles veel gemakkelijker. Toon initiatief en wees bereid te presteren, dan gaat alles vlot.

Fillip: Als je deze taak op je neemt, wordt het spannend, dat garandeer ik je! Je zult veel interessante mensen leren kennen, veranderingen ervaren en je zult je niet vervelen. Er komen interessante tijden aan waarin je zult groeien.