Zoek
Sluit dit zoekvak.

Compliance

Rechtmatig en compliant gedrag

Naleving van de regels, compliance, is een onderdeel van de zorg van een bedrijf. De basis voor de bestaande groepsbrede regels voor EQOS is onze gedragsregels gebaseerd op internationale standaarden.

Het belang van compliance voor een bedrijf kan worden vergeleken met de verplichting tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor monteurs: alleen als alle monteurs in het team de PBM’s in overeenstemming met de voorschriften gebruiken, kunnen ze betrouwbaar werken. Betrouwbaar werken betekent jezelf, je collega’s en uiteindelijk het bedrijf beschermen. erwijl de beschermingsmiddelen zijn ontworpen om risico’s op de werkplek af te wenden en te beperken, is de naleving van de voorschriften bedoeld om het bedrijf als geheel te beschermen tegen elke vorm van wangedrag.
EQOS neemt de kwestie van de naleving zeer serieus en hecht er veel belang aan. ntegriteit, eerlijkheid, gezagsgetrouwheid en respect voor de medemens en het milieu vormen de basis van ons handelen. Samen met onze gedragsregels vormen zij het kader waarbinnen wij opereren. Daarbij is het voor ons van groot belang dat onze medewerkers en zakenpartners zich juridisch en ethisch onberispelijk gedragen en handelen. We zijn ons bewust van onze rol in de samenleving en onze verantwoordelijkheid ten opzichte van klanten, medewerkers, eigenaren en zakenpartners.

Procedure bij schending van de compliance

Hebt u concreet bewijs van schendingen van de compliance die EQOS beïnvloeden?

Ons management van waarden richt zich op het produceren van een levende cultuur van waarden. Een cultuur die helpt om de eigen verantwoordelijkheid van de leden van de organisatie te versterken, zodat het verder gaat dan de formele naleving van de wet- en regelgeving. Dit omvat de gezamenlijke preventie en bestrijding van individuele gedragingen die ons bedrijf financieel of onze reputatie schaden.

Steun ons actief bij de opsporing! Ons Corporate Compliance Team biedt u een modern meld- en communicatiesysteem. Als u onze online-brievenbus gebruikt, kunt u anoniem bijdragen aan het onderzoek van verdachte gevallen.

> naar het meldplatform

EQOS wahrt Integritaet
Principe 1

De integriteit behouden

Wij houden ons aan algemeen aanvaarde principes van deugdelijk bestuur en zetten ons in voor een integere bedrijfsvoering. We ontwerpen onze bedrijfsprocessen zo dat ze transparant zijn. We vermijden alle situaties die tot belangenvermenging kunnen leiden. Wij nemen niet deel aan of tolereren geen criminele handelingen.

EQOS fuer fairen Wettbewerb
Principe 2

Voor eerlijke concurrentie zorgen

Wij staan voor eerlijke concurrentie en doen ons gelden op basis van onze kwaliteit en prestaties. Wat voor ons telt is de beste oplossing in het belang van de klant, aan wie wij uitstekende kwaliteit leveren. We zorgen er voor dat onderaannemers en andere zakelijke partners ook aan onze integriteitseisen voldoen.

EQOS uebernimmt Verantwortung
Principe 3

Verantwoordelijkheid nemen voor mens en milieu

Wij zijn ervan overtuigd dat zakelijk succes berust op een op waarde gebaseerde bedrijfscultuur. Want bedrijfssucces wordt niet alleen gemeten in aantallen. Net zo belangrijk is een verantwoorde benadering van medewerkers, zakenpartners, de maatschappij en het milieu.

EQOS schuetzt Vermoegenswert
Principe 4

Activa en informatie beschermen

Wij gaan op verantwoorde wijze om met de activa en intellectuele eigendom van het bedrijf, omdat deze een belangrijke rol spelen bij het behoud van onze concurrentiepositie. Wij houden ons strikt aan de regels voor gegevensbescherming. Bedrijfsgeheimen worden beschermd.

EQOS Compliance

Compliance Brochure (de, PDF)

EQOS neemt de kwestie van de naleving zeer serieus en hecht er veel belang aan. Daarom hebben wij al het belangrijke over dit onderwerp samengevat in onze Compliance brochure.

EQOS Verhaltenskodex

Gedragsregels (de, PDF)

Naleving van de regels, compliance, is een onderdeel van de zorg van een bedrijf. Samen met onze gedragsregels vormen zij het kader waarbinnen wij werken.

Laatste nieuws

12.06.2024

EQOS Energie shows old power masts how to fly

EQOS Energie teams deploy helicopters to remove more than 50 kilometres of power lines from Salzburg’s high mountain area | Dismantling of 220-kV lines after commissioning of the 380-kV Salzburg line | Rough terrain, avalanches and falling rocks pose particular challenges

meer lezen »
23.05.2024

EQOS Energie supports TenneT project for the energy transformation

New 380-kV extra-high-voltage line for Schleswig-Holstein | Important gap closure between Central Axis and East Coast Line | Contract awarded for the largest project to date in the Engineering profit center of the Overhead Line Construction business unit

meer lezen »
23.04.2024

EQOS Group to come under the new strategic leadership of Eiffage

Eiffage Énergie Systèmes signed an agreement to become the new owner of the EQOS Group, specialist in infrastructure services | Sustainable growth strategy will continue to be pursued throughout the group | EQOS brand and organization will be upheld

meer lezen »

Wilt u meer weten?