Compliance

Rechtmatig en compliant gedrag

Naleving van de regels, compliance, is een onderdeel van de zorg van een bedrijf. De basis voor de bestaande groepsbrede regels voor EQOS is onze gedragsregels gebaseerd op internationale standaarden.

Het belang van compliance voor een bedrijf kan worden vergeleken met de verplichting tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor monteurs: alleen als alle monteurs in het team de PBM’s in overeenstemming met de voorschriften gebruiken, kunnen ze betrouwbaar werken. Betrouwbaar werken betekent jezelf, je collega’s en uiteindelijk het bedrijf beschermen. erwijl de beschermingsmiddelen zijn ontworpen om risico’s op de werkplek af te wenden en te beperken, is de naleving van de voorschriften bedoeld om het bedrijf als geheel te beschermen tegen elke vorm van wangedrag.
EQOS neemt de kwestie van de naleving zeer serieus en hecht er veel belang aan. ntegriteit, eerlijkheid, gezagsgetrouwheid en respect voor de medemens en het milieu vormen de basis van ons handelen. Samen met onze gedragsregels vormen zij het kader waarbinnen wij opereren. Daarbij is het voor ons van groot belang dat onze medewerkers en zakenpartners zich juridisch en ethisch onberispelijk gedragen en handelen. We zijn ons bewust van onze rol in de samenleving en onze verantwoordelijkheid ten opzichte van klanten, medewerkers, eigenaren en zakenpartners.

Procedure bij schending van de compliance

Hebt u concreet bewijs van schendingen van de compliance die EQOS beïnvloeden?

Ons management van waarden richt zich op het produceren van een levende cultuur van waarden. Een cultuur die helpt om de eigen verantwoordelijkheid van de leden van de organisatie te versterken, zodat het verder gaat dan de formele naleving van de wet- en regelgeving. Dit omvat de gezamenlijke preventie en bestrijding van individuele gedragingen die ons bedrijf financieel of onze reputatie schaden.

Steun ons actief bij de opsporing! Ons Corporate Compliance Team biedt u een modern meld- en communicatiesysteem. Als u onze online-brievenbus gebruikt, kunt u anoniem bijdragen aan het onderzoek van verdachte gevallen.

> naar het meldplatform

EQOS wahrt Integritaet
Principe 1

De integriteit behouden

Wij houden ons aan algemeen aanvaarde principes van deugdelijk bestuur en zetten ons in voor een integere bedrijfsvoering. We ontwerpen onze bedrijfsprocessen zo dat ze transparant zijn. We vermijden alle situaties die tot belangenvermenging kunnen leiden. Wij nemen niet deel aan of tolereren geen criminele handelingen.

EQOS fuer fairen Wettbewerb
Principe 2

Voor eerlijke concurrentie zorgen

Wij staan voor eerlijke concurrentie en doen ons gelden op basis van onze kwaliteit en prestaties. Wat voor ons telt is de beste oplossing in het belang van de klant, aan wie wij uitstekende kwaliteit leveren. We zorgen er voor dat onderaannemers en andere zakelijke partners ook aan onze integriteitseisen voldoen.

EQOS uebernimmt Verantwortung
Principe 3

Verantwoordelijkheid nemen voor mens en milieu

Wij zijn ervan overtuigd dat zakelijk succes berust op een op waarde gebaseerde bedrijfscultuur. Want bedrijfssucces wordt niet alleen gemeten in aantallen. Net zo belangrijk is een verantwoorde benadering van medewerkers, zakenpartners, de maatschappij en het milieu.

EQOS schuetzt Vermoegenswert
Principe 4

Activa en informatie beschermen

Wij gaan op verantwoorde wijze om met de activa en intellectuele eigendom van het bedrijf, omdat deze een belangrijke rol spelen bij het behoud van onze concurrentiepositie. Wij houden ons strikt aan de regels voor gegevensbescherming. Bedrijfsgeheimen worden beschermd.

EQOS Compliance

Compliance Brochure (de, PDF)

EQOS neemt de kwestie van de naleving zeer serieus en hecht er veel belang aan. Daarom hebben wij al het belangrijke over dit onderwerp samengevat in onze Compliance brochure.

EQOS Verhaltenskodex

Gedragsregels (de, PDF)

Naleving van de regels, compliance, is een onderdeel van de zorg van een bedrijf. Samen met onze gedragsregels vormen zij het kader waarbinnen wij werken.

Laatste nieuws

23.03.2023

Premiere at EQOS Energie: First large-scale material testing on behalf of a customer at a new training centre

Novel high-voltage conductor undergoes comprehensive tests | Training centre enables high-quality training of employees | Brandenburg facility is ideally suited for intensive testing of technical components

meer lezen »
16.03.2023

Turnkey solution for the substation upgrade: Record commission for the Energy Technology division of EQOS Energie

New substation for Bischofsheim and Ginsheim-Gustavsburg network area | Commission volume in the double-digit millions | EQOS concept provides a boost in quality and enables flexible solutions

meer lezen »
09.03.2023

EQOS Energie strengthens supply certainty in Wiesbaden with substation modernisation

Bierstadt substation is being remodeled during ongoing operations | Remodeling will provide higher network capacity and efficiency increase | EQOS Energie convinced the client with a broad service spectrum and turnkey solutions

meer lezen »

Wilt u meer weten?