Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verklaring gegevensbescherming

De bescherming van persoonsgegevens is een belangrijk aandachtspunt van EQOS. Daarom handelt de in het colofongenoemde EQOS Energie- energievennootschap (“EQOS”) als eigenaar van deze website in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de beveiliging van gegevens.

Algemene gegevens

Gegevens over verantwoordelijke instantie:

 • Onderneming: EQOS Energie Deutschland GmbH
 • Wettelijke vertegenwoordiger: Eric Mendel
 • Adres: Wolfentalstraße 29, 88400 Biberach, Duitsland
 • Contactgegevens functionaris gegevensbescherming: datenschutz-de[a]eqos-energie.com

Algemene gegevens over het verwerken van gegevens

Betroffen gegevens:

Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens wanneer u die ons meedeelt. Daarnaast verzamelen wij geen persoonlijke gegevens. Alleen wanneer u daartoe uitdrukkelijk toestemming verleent zullen we persoonlijke gegevens verwerking die buiten dit wettelijk kader vallen.

Doel van verwerking: uitvoering van overeenkomst.

Categorieën van ontvangers:

   • Openbare autoriteiten indien daartoe wettelijk verplicht.
   • Externe dienstverleners of andere inschrijvers.
   • Andere externe instellingen, voor zover de betroffene zijn toestemming heeft gegeven of wanneer een overdracht van groot openbaar belang is.

Overdracht naar derde landen: in het kader van de uitvoering van een overeenkomst kunnen ook verwerkers buiten de Europese Unie worden ingezet.

Duur gegevensopslag: de duur van de gegevensopslag is gebaseerd op de wettelijke termijnen voor opslag en bedraagt normaal 10 jaar.

Specifieke vermeldingen over de website

Toepassing van een newsletter

In het kader van de registratie van onze newsletter deelt u ons uw e-mailadres en naar keuze andere gegevens mee. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om u de newsletter toe te sturen. De door u bij de inschrijving ingevoerde gegevens blijven bij ons bewaard, totdat u zich opnieuw afmeldt voor onze newsletter. Afmelden is op elk moment mogelijk via de daartoe voorziene koppeling in de newsletter of door ons een bericht te sturen. Met de afmelding trekt u het gebruik van uw e-mailadres in.

Uw e-mailadres, dat we in het kader van de verkoop van een product of dienst verkrijgen, gebruiken we bovendien uitsluitend voor directe reclame in de vorm van onze newsletter voor eigen gelijkaardige producten of diensten, zoals de door u bestelde, voor zover u deze toepassing niet geweigerd heeft. U kunt het gebruik van uw e-mailadres op elk moment herroepen, zonder dat hiervoor andere dan communicatiekosten volgens het standaard tarief ontstaan. Uw herroeping (en de daarmee gepaard gaande uitschrijving op onze newsletter) kan door een dienovereenkomstig bericht op ons e-mailadres (zie colofon) worden uitgeoefend.

Informatie over Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service van Google Inc. (“Google”) voor de analyse van websites. Google Analytics gebruikt zog. “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google in EU-lidstaten of in andere verdragsluitende staten eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres op een server van Google in de VS overgezet en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om extra diensten die met het gebruik van de website en het internet te maken hebben, te genereren. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Speciaal voor browsers op mobiele apparaten klikt u deze link aan om de geanonimiseerde registratie door Google Analytics op deze website voor uw browser in toekomst te verhinderen door middel van een zogenaamd„Opt-out Cookies“.

Informatie over Facebook Plugins

Deze website maakt gebruik van social plug-ins van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (hierna “Facebook”). Wanneer u pagina’s opent die een dergelijke plugin bevatten, worden gegevens over uw bezoekersgedrag automatisch naar de servers van Facebook gestuurd. De exploitant van de website heeft geen invloed op de aard en omvang van de verzamelde en aan Facebook doorgegeven gegevens. Als u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan uw Facebook-account. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op Facebook onder http://www.facebook.com/policy.php.

Share-buttons van sociale netwerken

Wij hebben op onze website “share”-buttons van verschillende aanbieders (hierna “eigenaar” genoemd) opgenomen en daarbij de zogenaamde shariff-oplossing toegepast: deze verhindert dat sociale netwerken toegang tot uw gegevens krijgen, voordat u op de betreffende button hebt geklikt.

Bij de normale buttons die de sociale netwerken voor integratie op websites aanbieden, stuurt de browser al bij het laden van de pagina persoonsgegevens, zoals uw IP-adres, aan de eigenaar. Door de shariff-oplossing brengt uw browser pas een verbinding met de servers van de bedrijver tot stand, als u op de button hebt geklikt.

Als de verbinding tot stand gekomen is, hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens, die de eigenaren hiermee verzamelen en hoe zij deze gebruiken. De eigenaar krijgt in elk geval de informatie, dat u de betreffende pagina van onze website hebt opgeroepen, en slaat deze op.

Als u bij de eigenaar bent ingelogd of u logt later in, kan de eigenaar uw bezoek bij ons en uw “share” koppelen aan uw account bij de eigenaar. Als u geen gebruikersaccount bij de eigenaar hebt, is het desondanks mogelijk dat deze uw IP-adres herkent en opslaat of via cookies uw bezoek bij ons registreert.

Informatie over doel en omvang van de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de eigenaren en over uw rechten dienaangaande en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de eigen bepalingen inzake bescherming persoonsgegevens van de betreffende eigenaar.

Ingebedde video’s (YouTube, Vimeo)

Wij hebben op onze website video’s geïntegreerd die technisch door YouTube ter beschikking gesteld worden. YouTube is een onderdeel van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Wij gebruiken voor de integratie van YouTube-video’s de zogenaamde “Uitgebreide modus gegevensbescherming” van de aanbieder. Daarbij worden pas na aanklikken van de video door de aanbieder gegevens verzameld en een cookie op uw computer opgeslagen.

Verantwoordelijke partij in de zin van de gegevensbescherming is in zoverre Google. Verdere informatie vindt u in de Bepalingen inzake gegevensbeschermingvan Google.

Als u er zeker van wilt zijn, dat aan YouTube geen gegevens van u worden doorgegeven, dan klikt u de ingebedde video’s op onze website niet aan.

Deze website bevat video’s van het Vimeo-Platform. Voor de daarmee gepaarde verwerking van gegevens wordt verwezen naar de verklaring voor gegevensbeschermingvan Vimeo.

Gebruik van eigen cookies

Deze website gebruikt eigen cookies om de gebruikservaring te verbeteren (cookies zijn tekstbestandjes die door de webserver naar de browser worden verzonden en daar voor later gebruik worden opgeslagen). In onze eigen cookies slaan we geen persoonlijke gegevens op. U kunt het gebruik van cookies blokkeren als u in uw browser het opslaan van cookies uitschakelt.

Gegevens over andere gegevensverwerking

Specifieke vermeldingen over de sollicitatieprocedure

Betroffen gegevens: sollicitatiegegevens.

Doel van verwerking: uitvoeren van sollicitatieprocedure.

Categorieën van ontvangers:

 • Openbare autoriteiten indien daartoe wettelijk verplicht.
 • Externe dienstverleners of andere inschrijvers, o.a. voor gegevensverwerking en hosting.
 • Andere externe instellingen, voor zover de betroffene zijn toestemming heeft gegeven of wanneer een overdracht van groot openbaar belang is, o.a. klanten en belanghebbenden in het kader van het verwerven van een opdracht.

Overdracht naar derde landen: in het kader van de uitvoering van een overeenkomst kunnen ook verwerkers buiten de Europese Unie worden ingezet, o.a. e-mailproviders.

Duur gegevensopslag: sollicitatiegevens worden na het meedelen van de beslissing doorgaan binnen vier maanden gewist, voor zover geen toestemming voor een langere bewaring in het kader van een aanwervingsreserve bestaat.

Specifieke gegevens over de verwerking van klantgegevens/gegevens van geïnteresseerden

Betroffen gegevens: voor het uitvoeren van een overeenkomst meegedeelde gegevens; in voorkomende gevallen extra informatie op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Doel van verwerking: uitvoeren van een overeenkomst, zoals offertes, orders, verkoop en facturering, kwaliteitsborging.

Categorieën van ontvangers:

 • Openbare autoriteiten indien daartoe wettelijk verplicht.
 • Externe dienstverleners of andere inschrijvers, o.a. voor gegevensverwerking en hosting, voor verzending, transport en logistiek, drukkers en verzenders van gegevens en callcenters.
 • Andere externe instellingen, voor zover de betroffene zijn toestemming heeft gegeven of wanneer een overdracht van groot openbaar belang is, o.a. voor het toekennen van een bonus bij een aankoop op factuur, voor het elektronisch versturen van informatie, voor kwaliteitsborgingsdoelen.

Overdracht naar derde landen: in het kader van de uitvoering van een overeenkomst kunnen ook verwerkers buiten de Europese Unie worden ingezet, o.a. e-mailproviders.

Duur gegevensopslag: de duur van de gegevensopslag is gebaseerd op de wettelijke termijnen voor opslag en bedraagt normaal 10 jaar.

Specifieke gegevens over de verwerking van werknemer gegevens

Betroffen gegevens: voor het uitvoeren van een overeenkomst meegedeelde gegevens; in voorkomende gevallen extra informatie op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Doel van verwerking: uitvoeren van een overeenkomst in het kader van arbeidscontracten.

Categorieën van ontvangers:

 • Openbare autoriteiten indien daartoe wettelijk verplicht, zoals de overheidsdienst financiën, socialezekerheidsorganen, vakbonden.
 • Externe dienstverleners of andere inschrijvers, o.a. voor gegevensverwerking en hosting, voor het afrekenen van extra kosten, voor het afrekenen van reisonkosten, voor tussenkomsten van verzekeringen, voor het gebruik van een voertuig.
 • Andere externe instellingen, voor zover de betroffene zijn toestemming heeft gegeven of wanneer een overdracht van groot openbaar belang is, o.a. voor het verwerven van orders, voor verzekeringsdiensten.

Overdracht naar derde landen: in het kader van de uitvoering van een overeenkomst kunnen ook verwerkers buiten de Europese Unie worden ingezet, o.a. e-mailproviders.

Duur gegevensopslag: de duur van de gegevensopslag is gebaseerd op de wettelijke termijnen voor opslag en bedraagt normaal 10 jaar.

Specifieke gegevens over de verwerking van leveranciersgegevens

Betroffen gegevens: voor het uitvoeren van een overeenkomst meegedeelde gegevens; in voorkomende gevallen extra informatie op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Doel van verwerking: uitvoeren van een overeenkomst.

Categorieën van ontvangers:

 • Openbare autoriteiten indien daartoe wettelijk verplicht, zoals de overheidsdienst financiën, douane.
 • Externe dienstverleners of andere inschrijvers, o.a. voor gegevensverwerking en hosting, boekhouding, verwerking van betaling.
 • Andere externe instellingen, voor zover de betroffene zijn toestemming heeft gegeven of wanneer een overdracht van groot openbaar belang is.

Overdracht naar derde landen: in het kader van de uitvoering van een overeenkomst kunnen ook verwerkers buiten de Europese Unie worden ingezet, o.a. e-mailproviders.

Duur gegevensopslag: de duur van de gegevensopslag is gebaseerd op de wettelijke termijnen voor opslag en bedraagt normaal 10 jaar.

Andere gegevens en contacten

Bovendien kunt u op elk moment uw aanspraken op correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking of het uitoefenen van uw herroepingsrecht tegenover de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid laten gelden. Hier vindt u de mogelijkheid ons per e-mail of per brief te contacteren. Bovendien heeft u het recht om u bij klachten tot de toezichthoudende autoriteiten inzake gegevensbescherming te wenden.

Deze verklaring van gegevensbescherming wordt van tijd tot tijd aangepast (stand Mei 2018).