Zoek
Sluit dit zoekvak.

Vertrouwenspersoon voor stagiairs

Interview met Tanja (42), technisch tekenaar in de Business Unit Communicatie-techniek

Als je 18 jaar voor EQOS Energie werkt, heb je veel meegemaakt – Tanja ook. Het bedrijf heeft haar tijdens de verschillende fasen van haar leven begeleid, zowel professioneel als privé. In deze periode heeft ze niet alleen drie keer een verhuizing meegemaakt, maar heeft ze ook haar trainersdiploma verworven. Nu bewijst ze dat ze als moeder van twee ook een echte professional is.

Tanja, je maakt al 18 jaar deel uit van EQOS Energie – hoeveel is je professionele leven in al die tijd veranderd?

In principe plan ik nog steeds mobiele telefonienetwerken, of het nu op de daken van huizen, kerken, op windmolens of op masten is. Tot de geboorte van mijn eerste kind was ik betrokken bij elke planningsfase voor de bouw van een locatie. In sommige gevallen mocht ik zelfs al voor het begin van de planning de locaties bezoeken. De ontwerp- en implementatieplanning is een grote verantwoordelijkheid, omdat je op veel zaken moet letten: is een borstwering of iets dergelijks nodig voor de veiligheid op het werk en zo ja, hoe moet deze dan worden geconstrueerd? Zulke vragen waren altijd al een uitdaging. Later kreeg ik mijn trainersdiploma, waarmee ik jonge collega’s kon begeleiden. In de tussentijd werk ik parttime voor het bedrijf en ben ik verantwoordelijk voor de inventarisatieplanning. Hierin vergelijk ik de huidige uitvoeringsplannen met de daadwerkelijk gebouwde fabriek en actualiseer deze dienovereenkomstig. Daarin neem ik nadere informatie op zoals meetresultaten en informatie van de werfleider.

Het blijkt dat je al heel wat watertjes doorzwommen hebt tijdens je carrière. Betekent dit dat je verlegen zit om een uitdaging?

Absoluut niet. Mijn werk is nog steeds interessant voor mij. Dit is vooral te danken aan de verscheidenheid aan aanbieders waar we mee werken. Iedereen heeft verschillende eisen aan het te leveren plan, zoals verschillende planinhouden en -formaten. Over het geheel genomen zijn de eisen van de klanten in de loop der jaren ook veranderd. Vroeger hoefde een tekening veel minder informatie te bevatten, wat nu steeds meer gevraagd wordt. Het is fijn dat ik heel zelfstandig kan werken, maar toch een geweldig team achter me heb dat er altijd voor me is als ik vragen heb. Ik werk al vanaf het begin met mijn collega’s, dat is al 18 jaar, dus we zijn goed op elkaar ingespeeld en kunnen het na al die tijd nog steeds goed met elkaar vinden.

Het is leuk om een vertrouwenspersoon te zijn.

Je hebt al enkele stagiairs begeleid – hoe verliep dat en wat is het mooie aan het opleiden van nieuwe collega’s?

Dat verliep bijna vanzelf. Ik ben zeer communicatief, dus ik vond het een goed idee en heb uiteindelijk de wens geuit tijdens een personeelsvergadering. Mijn chef wilde op dat moment toch al nieuwe stagiairs aannemen. De timing was goed en EQOS Energie ondersteunde mij bij het verkrijgen van de trainerslicentie. Ik vond het erg leuk om met jonge mensen te werken en ze te motiveren, ook al was de examenfase voor de collega’s soms wat stressvoller. Ik heb ze altijd geleerd om de dingen positief te benaderen. Twee van mijn drie stagiairs werken vandaag de dag nog steeds in het bedrijf, wat me erg trots maakt. Ook dat ze nog steeds naar mij toe komen als ze vragen hebben – ik mocht hen in een intensieve fase van hun leven begeleiden en werd zo een vertrouwenspersoon. Dat is een geweldig gevoel.

Ondertussen doe je het wat kalmer aan – is het mogelijk om werk en gezin goed te combineren?

Ik ben blij dat ik na mijn ouderschapsverlof weer parttime kan werken – het laat me niet alleen toe een moeder zijn, het geeft me ook de kans om andere dingen te doen. Het werk en het contact met de collega’s is goed voor mij, want ik ga aan mijn bureau zitten en doe iets productiefs. Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk om familie en carrière met elkaar te verzoenen, maar dankzij de ondersteuning thuis en op kantoor heb ik het tot nu toe goed kunnen bolwerken.