Een beroep met diepgang

Interview met Franz (32), projectleider civiele techniek, in de BU constructie bovengrondse leidingen

Als projectleider heeft Franz heel wat te doen: Hij brengt de helft van de week door op de werf en achter zijn bureau, de andere helft kijkt hij naar wat er op de werf gebeurt. Hoewel hij en zijn civieltechnisch team in de beginperiode van Corona onder moeilijke omstandigheden bij EQOS Energie zijn begonnen, is hij volledig toegewijd.

Franz, waarom werk je in de civiele techniek?

In feite kreeg ik de civiele techniek met de paplepel naar binnen – mijn vader heeft een grondverzetbedrijf, dus ik zat al in een graafmachine toen ik drie jaar oud was. Op de kleuterschool zei ik altijd dat ik zoiets later zou doen. Toen kwam de HTL-studie en nu werk ik in de civiele techniek. Ik ben begonnen als bouwtechnicus, het equivalent van junior projectleider, die als het ware de normale projectleider helpt. Nu ben ik zelf gepromoveerd tot projectleider civiele techniek. Ik heb overigens voor de civiele techniek gekozen omdat ik het veel spannender en gevarieerder vind dan bovengrondse bouwkunde. Daar bouwt men steeds weer een woongebouw of een hoogbouw en dat tien keer achter elkaar. Maar civiele techniek brengt altijd verrassingen met zich mee. Elke fundering en elke bouwput heeft zijn eigen geologie: Wat is de aard van de grond, is hij hard, zacht, zit er water in? Dat maakt het zeer veelzijdig.

Heb je een dagelijkse routine als projectleider?

Een typische werkdag? Die bestaat niet bij mij. Ochtends telefoneer ik altijd met de werfleiders ter plaatse en overlopen we de dag – de rest van de dag gebeurt gewoon. Steeds weer zijn er vragen op de werf of bij de leverancier, bijvoorbeeld, waar ik mee te maken krijg. Dit betekent dat het grootste deel van de dag al gevuld is. Avonds is er dan weer de telefoon met de werfleider of de voorman, over hoe het vandaag is verlopen, of er iets voorbereid moet worden, of er materiaal ontbreekt etc. Dit resulteert al snel in een eerste To Do voor de volgende dag.

Je kunt een werf alleen goed beheren en afhandelen als je zelf aanwezig bent.

Wat is vooral belangrijk voor je om goed werk te kunnen leveren?

In mijn positie is het uiterst belangrijk om flexibel te zijn – bepaalde dingen moeten snel gedaan worden, zodat je de werktijden niet te strak kunt plannen en je, indien nodig, langere uren moet werken. Maar teamwork is ook een absolute must: De mensen op de werf moeten door mij geïnformeerd worden en weten waar het om gaat en wat belangrijk is. Ik probeer ook veel op de werf te zijn, want je kunt een werf alleen goed beheren en afhandelen als je zelf aanwezig bent. Daarnaast is een goede voorbereiding voor mij absoluut noodzakelijk, het is de enige manier om een project goed te laten verlopen. Alleen zo kun je weten of een project verloopt zoals het hoort. Mijn doel bij de voorbereiding: De werfleider ter plaatse moet door mijn werk alles weten wat hij moet weten; het moet vanzelfsprekend zijn. Ik weet dat ik mijn werk goed heb gedaan als er weinig losse eindjes zijn.

Dat wij als EQOS Energie ook civiele techniek uit Oostenrijk kunnen aanbieden, is bij EQOS Energie nog vrij nieuw. Hoe werkt de samenwerking met de andere business units en profit centers tot nu toe?

We zijn zeer goed in de onderneming opgenomen. Ik had het gevoel dat de andere business units en profit centers blij zijn dat de civiele techniek intern wordt aangeboden en dat we hen kunnen ondersteunen bij de verschillende projecten. Zo kregen we van de BU spoorwegtechniek een directe vraag over wat we allemaal kunnen en doen en raakten we in de BU Communicatietechniek direct betrokken bij een project waarin we de fundamenten voor een toren hebben voorbereid. Natuurlijk was het een beetje jammer dat we precies in de Corona lockdownfase zijn begonnen, maar dat is ook goed gelukt. Ook al betekent dit dat we op het gebied van instructies meer tijd moeten investeren, meer leiding moeten geven en dat de tijd die nodig is voor de coördinatie en naleving is toegenomen, zijn we uiteindelijk allemaal blij dat we überhaupt kunnen werken. Afgezien van wat extra werk is er eigenlijk niet veel veranderd.